CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ LƯU HÀNH KHI NHẬP KHẨU BÔNG TẨY TRANG

Tiêu đề:CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ LƯU HÀNH KHI NHẬP KHẨU BÔNG TẨY TRANG
Hỏi:Kính gởi quý hải quan, Hiện tại công ty chúng tôi đang tiến hành nhập khẩu mặt hàng bông tẩy trang (Cotton Pad). Chúng tôi phân vân vì sản phẩm này đang liên quan vừa cả hoá mỹ phẩm và y tế. Quý hải quan xin vui lòng giải thích cho chúng tôi về các quy trình thủ tục hải quan và các bước đăng ký công bố lưu hành cho sản phẩm. Xin chân thành cảm ơn
Trả lời:Ngày 04/7/2018, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến vướng mắc Thủ tục nhập khẩu mặt hàng bông tẩy trang. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Việc công bố lưu hành sản phẩm của mặt hàng bông tẩy trang thuộc quản lý của Bộ Y tế. Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Y tế để biết yêu cầu về  công bố lưu hành cho sản phẩm nhập khẩu.
Thủ tục đăng ký, khai hải thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *