Các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan

Tiêu đề:Các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan
Hỏi:Cục HQ Bình Dương vừa có công văn số 499/HQBD-TXNK ngày 6/3/2018 trả lời Chi cục HQ VSIP về các khoản phí phải cộng vào trị giá hải quan theo kết luận của thanh tra TCHQ số 739/KL-TCHQ ngày 6/2/2018. Vậy đối với khu vực TPHCM, Quý Hải quan cho biết khi nào doanh nghiệp sẽ phải thực hiện theo kết luận này. Trân trọng.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Ngày 06/02/2018, Tổng cục hải quan ban hành kết luận thanh tra số 739/KL-TCHQ. Ngay sau khi nhận được kết luận thanh tra, Cục hải quan TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các kiến nghị nêu tại kết luận. Kết quả Chi cục hải quan CKCSG Khu Vực 1 đã ban hành quyết định ấn định thuế và truy thu số tiền là 196.378.709 đồng, số tiền phạt chậm nộp là 16.888.411 đồng và số tiền phạt vi phạm hành chính là 39.275.741 đồng.
Đối với việc triển khai hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo khoản phí phải cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu đối với phí CIC, DO, vệ sinh container theo điểm 2 mục IV kết luận thanh tra số 739/KL-TCHQ ngày 06/02/2018 thì hiện nay Tổng cục hải quan đã có hướng dẫn tại các công văn số 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/3/2018 và 1395/TCHQ-TXNK ngày 16/3/2018. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại Cục hải quan TPHCM đã phát sinh nhiều vướng mắc và Cục hải quan TPHCM đã có công văn báo cáo vướng mắc số 817/HQHCM-TXNK ngày 29/3/2018 gửi Tổng cục hải quan hướng dẫn thực hiện.
Cục Hải quan TP.HCM trả lời để Quý Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Hải quan điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *