Cá nhân mong được giải đáp

Tiêu đề:Cá nhân mong được giải đáp
Hỏi:Xin chào. Tôi là một cá nhân ( không phải doanh nghiệp) sắp tới sẽ nhập một mặt hàng văn phòng phẩm các loại ( bút dạ, giấy vẽ cho thiếu nhi, gối tựa cổ hình thú bông) trị giá đã gồm phí vận chuyển là 195$. Đã phát hành Invoice về việc mua hàng với công ty bán nhưng không có hóa đơn mua bán do tôi chỉ là khách lẻ. Vậy cho tôi hỏi khi hàng về tôi có được thông báo không và có phải làm tờ khai hàng nhập không, nếu có thì thủ tục, phom mẫu thế nào và nộp qua email hay đến trực tiếp ạ? Ngoài ra tôi có phải trả thêm thuế nhập khẩu gì không ạ?
Trả lời:Phúc đáp về vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Hiện nay, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa dổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP; thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi , bổ sung một số điều của thông tư 38/2015/TT-BTC.
Theo đó, không phân biệt thủ tục hải quan đối với loại hình mậu dịch hay phi mậu dịch.
Khi khai hải quan, bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn khai báo đối với một số loại hình xuất khẩu, nhập khẩu tại mục 8 công văn số 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2015 của Tổng cục Hải quan “V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC”, cụ thể là:
– Hàng quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi tổ chức, cá nhân Việt Nam và ngược lại;
– Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này;
– Hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại;
– Hàng hóa tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu của những cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;
– Hàng mẫu không thanh toán;
– Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc tái xuất, tạm nhập có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người xuất cảnh, nhập cảnh;
– Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân;
– Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế.
Khi khai báo trên hệ thống (trừ trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy), người khai hải quan khai báo các chỉ tiêu theo Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC, lưu ý phải khai đầy đủ các thông tin một số chỉ tiêu: Mã loại hình (tham khảo hướng dẫn về mã loại hình của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: www.customs.gov.vn – áp dụng chung cho tờ khai hải quan điện tử và khai trên tờ khai giấy); mã phân loại hàng hóa; số quản lý nội bộ của doanh nghiệp; tổng giá trị hóa đơn và việc khai báo chi tiết tại từng dòng hàng.
Đối với trường hợp hàng hóa không có hóa đơn thì không phải khai các chỉ tiêu “số hóa đơn”, “tổng giá trị hóa đơn” và “đơn giá hóa đơn”. Người khai tự xác định trị giá hải quan theo quy định của Bộ Tài chính và ghi ô “trị giá tính thuế” của dòng hàng.
Đề nghị bạn đọc nghiên cứu Thông tư số 38/2015/TT-BTCquy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư 39/2015/TT-BTC sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC để có được kiến thức chung về thủ tục hải quan.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *