Cá khô xuất khẩu

Tiêu đề:Cá khô xuất khẩu
Hỏi:Chào anh chị Công ty em có bán hàng qua hàn quốc nhưng khách hàng lại thanh toán cả L/C và TTR Vậy khi mở tờ khai xuất khẩu e sẽ mở như thế nào
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
+ Căn cứ điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
+ Căn cứ điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ tài Chính quy định thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
+ Căn cứ Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
+ Căn cứ Thông tư số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động mua, bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
TTR (telegraphic transfer reimbursement) không phải là một phương thức thanh toán mà là một cách đòi tiền bằng điện thường sử dụng trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (L/C). Nếu L/C cho phép TTR, người xuất khẩu khi xuất trình bộ chứng từ hợp lệ cho ngân hàng thông báo sẽ được thanh toán ngay. Ngân hàng thông báo  sẽ gửi điện đòi tiền cho ngân hàng phát hành L/C  và được hoàn trả số tiền này trong vòng 3 ngày làm việc kể từ lúc ngân hàng  phát hành nhận được điện, bộ chứng từ gửi tới sau.
Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản trên để thực hiện theo đúng quy định và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn giải quyết.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện./. 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *