C/O nộp trễ so với thời điểm khai bổ sung C/O trên tờ khai hải quan hàng nhập

Tiêu đề:C/O nộp trễ so với thời điểm khai bổ sung C/O trên tờ khai hải quan hàng nhập
Hỏi:Xin cho tôi hỏi doanh nghiệp tôi có 1 tờ khai hải quan nhập về chi cục HQ cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vưc 1 (02CI) cảng Cát Lái,do thời điểm làm thủ tục doanh nghiệp tôi chưa có C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan,do đó doanh nghiệp tôi khai trên tờ khai là xin nợ C/O form E 30 ngày,sau đó làm thủ tục bình thường và đóng thuế theo mức thuế suất thông thường,và tờ khai đó do luồng đỏ nên ngày 26/11/2016,tức là 5 ngày sau ngày đăng ký 21/11/2016 trên tờ khai hải quan,sau đó ngày 20/12/2016,doanh nghiệp tôi tiến hành thủ tục nộp bổ sung C/O form E để xin hoàn thuế,thì C/O đó bị sai do lỗi nhà cung cấp,doanh nghiệp tôi fải yêu cầu nhà cung cấp tiến hành làm lại C/O mới thì 5 ngày sau tức là ngày 25/12/2016 mới có C/O đúng,vậy cho hỏi doanh nghiệp tôi có thể làm thủ tục hoàn thuế cho tờ khai này được không?Nếu được thì cho tôi hỏi fải làm thủ tục như thế nào,cần những chứng từ gì,và liên hệ với cơ quan hữu quan nào?Nếu không thì có thể fiền giải thích dùm tôi lý do và dựa trên thông tư,công văn hay nghị định nào?Doanh nghiệp chấp nhận mọi quyết định xử fạt của cơ quan hải quan.Xin chân thành cám ơn.
Trả lời:Câu trả lời:
1. Doanh nghiệp chỉ được hoàn thuế nếu việc bổ sung C/O được chấp thuận. Như vậy vấn đề của doanh nghiệp là thủ tục nộp và bổ sung C/O.
2. Qui định về thời hạn nộp C/O đối với C/O form E Doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản sau:
– Thông tư số   21/2016/TT- BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công thương “Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu”
– CV số 12003/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2016 của Tổng Cục Hải quan “V/v thời điểm nộp CO mẫu EAV”.
– Công văn số 3109/BTC-TCHQ ngày 09/3/2017 của Bộ Tài Chính “V/v thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt”.
Đề nghị Doanh nghiệp đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực 1 thực hiện thủ tục bổ sung C/OPhạm Văn Hồng – Chuyên viên Phòng TXNK
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *