C/O form E

Tiêu đề:C/O form E có đóng dấu vào ô số 4
Hỏi:Kính gửi các Anh/Chị bộ phận tư vấn.
Chúng tôi có nhập khẩu lô hàng từ Shenzhen, China về hồ chí minh Quá cảnh Via Hongkong. Khí cấp C/O form E phía bên trung quốc có đóng dấu xác nhận lô hàng quá cảnh qua Hongkong vào ô số 4 của C/O form E với nội dung ” THIS IS TO CERTIFY THAT THE GOODS STATED IN THIS CERTIFICATE HAD NOT BEEN SUBJECTED TO ANY PHOCESSING DURING THEIR STAY / TRANSHIPMENT IN HONGKONG ”
Xin hỏi:
– C/O form E đóng dấu vào ô số 4 có hợp lệ không?
– Doanh nghiệp có được xin cấp lại C/O thay thế cho C/O trên không?
– Doanh nghiệp có bị xử phạt không?
Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị bộ phận tư vấn.
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại mục 8 Overleaf Notes của Phụ lục 2 và Điều 20 ban hành kèm Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 31/7/2019 của Bộ Công thương, theo đó ô số 4 trên C/O mẫu E là ô để cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu ghi chú về tính hợp lệ của C/O và không có quy định cấp C/O mẫu E thay thế C/O bị lỗi.
Đối với trường hợp C/O mẫu E đóng dấu ô số 4 như công ty nêu, cơ quan hải quan sẽ gửi Tổng cục hải quan xác minh để có cơ sở xử lý theo quy định.
Đề nghị công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *