C/O Form E , với hoá đơn 3 bên

Tiêu đề:C/O Form E , với hoá đơn 3 bên
Hỏi:Công ty chúng tôi là Sunrise Việt Nam có mua bán với Sunrise Singapore và có Hợp đồng, invoice với Sunrise Singapore. Hàng hoá đi từ China do công ty A sản xuất và cung cấp. Nhưng công ty A không có khả năng xin C/O do đó có công ty B tại Trung Quốc đứng tên xin cấp C/O. Tôi xin có 2 câu hỏi như sau:
– Doanh nghiệp B đứng tên trên box 1 của C/O với trường hợp hoá đơn từ bên Thứ 3 và Box 7 có show: Thông tin Sunrise Singapore và Công ty A (Producer) thì c.o có hợp lệ hay không.
– Tại box 9 giá FOB thì chúng tôi sẽ show giá FOB trên invoice nhập khẩu tại VN do Sing cấp cho VN hay giá FOB do China bán cho công ty Singapore thì hợp lệ.
Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khoẻ.
Trả lời:Phúc đáp câu hỏi trực tuyến của Công ty TNHH V Xanh về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất, Phòng Giám sát quản lý có ý kiến như sau:
– Căn cứ Điều 14 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
– Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính :
“1. Thủ tục hải quan tạm nhập
a) Địa điểm làm thủ tục hải quan:
Thủ tục hải quan tạm nhập hàng hoá được thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa tạm nhập;”
– Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính :
“2. Thủ tục hải quan tái xuất
a) Địa điểm làm thủ tục tái xuất:
Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu tái xuất. Riêng hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện theo quy định của Chính phủ thì phải làm thủ tục hải quan tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập;”
Căn cứ các quy định nêu trên, địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất là Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu tái xuất.
Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh không phải là Chi cục Hải quan cửa khẩu vì vậy hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất không được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Công ty TNHH V Xanh có thể liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (số 51 đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM) để được hướng dẫn cụ thể và giải quyết đúng thẩm quyền.Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *