C/O form E cho sản phẩm nhập dạng rời SKD

Tiêu đề:C/O form E cho sản phẩm nhập dạng rời SKD
Hỏi:Công ty chúng tôi dự định nhập khẩu sản phẩm nồi cơm điện từ Trung Quốc, hàng có đây đủ xuất xứ và C/O form E theo đúng quy định của thông tư 36/2010/TT-BCT. Tuy nhiên do tiện việc vận chuyển và lắp ráp, chúng tôi nhập nồi cơm điện dạng rời SKD có đầy đủ nhãn, xuất xứ theo đúng quy định. Xin hỏi Quý cơ quan chúng tôi được sử dung C/O form E cho sản phẩm nồi cơm (nguyên chiêc ) khi nhập khẩu dạng rời SKD? Xin cảm ơn quý cơ quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Đối với trường hợp Doanh nghiệp nêu, nếu hàng hoá nhập khẩu đáp ứng được tiêu chí xuất xứ theo quy định tại Hiệp định ACFTA và được cấp C/O mẫu E hợp lệ theo quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương thì được xem xét cho hưởng ưu đãi đặc biệt theo quy định.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *