C/O form E

Tiêu đề:C/O form E
Hỏi:Kính gửi quý cơ Quan hải quan, Công ty chúng tôi có một thắc mắc như sau: Chúng tô có nhập khẩu 1 lô hàng từ 1 nhà cung cấp A ở Qingdao, China, hàng hóa cũng đi từ Qingdao:
-Về Contract , invoice, packing list, Bill of lading của lô hàng này đều thể hiện thông tin người gửi hàng là công ty A , địa chỉ : Qingdao, China, ngày lên tàu là ngày 08.06.2015
– Về C/O form E :
+Ô số 1: để tên công ty A, địa chỉ Quingdao;
+Ô số 7 :để thông tin hàng hóa, mã HS và thể hiện thêm 1 thông tin nữa là ” productor: B company” .
+Ô số 13: không tích vào third party invoicing, không tích vào issued retroactively.
+ Ô só 12: thể hiện thông tin ngày cấp C/O là 08.06.2015
Chúng tôi muốn hỏi như sau : theo quy đinh của pháp luật về C/O form E của Việt Nam việc thể hiện ” productor: B company” trong ô số 7 của C/O form E trên có hợp lệ không? Công ty chúng tôi có thể sử C/O để được hưởng ưu đãi đặc biệt thuế quan không?
Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự hướng dẫn của quý cơ quan.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
Việc khai báo trên C/O phải thực hiện đúng theo quy định của Quy tắc xuất xứ của từng Hiệp định. Cụ thể, việc khai báo trên C/O form E phải đúng với quy định của Quy tắc xuất xứ của Hiệp định ACFTA đã được Bộ Công thương hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu Thông tư nói trên để hiểu rõ thêm chi tiết.
Trường hợp cụ thể mà Doanh nghiệp nêu trong công văn số 11/6-DT/HQ ngày 11/6/2015, để có cơ sở trả lời vướng mắc, đề nghị Doanh nghiệp giải trình mối quan hệ giữa nhà sản xuất ghi tại ô số 7 và người được ghi trên ô số 1 của C/O form E.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *