C/O form E 3 bên

Tiêu đề:C/O form E 3 bên
Hỏi:Kính gửi Quý cục Hải Quan Hồ Chí Minh,
Tôi là Nam từ Cty Sslog (Mst: 0312963567) là đại lý Hải Quan cho Cty Vạn Nhất Thành. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành mở tờ khai tại cảng Cát Lái vơi hồ sơ có C/O mẫu E 3 bên như sau:
– Người bán: Taiwan
– Người mua: Việt Nam
– Người xuất khẩu: Trung Quốc
Tại ô số 1 trên C/O mẩu E ghi: người xuất khẩu tại Trung Quốc.
Câu hỏi là: Tại ô số 7 trên C/O mẩu E ghi: người bán tại Taiwan, China. ( cán bộ mở tờ khai không chấp nhận việc có chữ China đăng sau chữ Taiwan tại ô số 7. Như vậy đúng hay sai ? Bên cạnh đó chúng tôi đã nhiều lần giải thích về quy định C/O 3 bên. Nhưng cán bộ Hải Quan tại đây k chấp nhận vì Taiwan là nước ngoài khu vực Asean-China. Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý Cục Hải Quan về việc này cũng như thông báo cho chi cục Hải Quan Cát Lái rõ nếu C/O 3 bên được chấp nhận với nước nằm ngoài khu vực để tránh mất quá nhiều thời gian cho đôi bên.
Trân trọng
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ Điều 33 Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 (có hiệu lực từ ngày 12/9/2019) quy định: “Điều 33. Hóa đơn do bên thứ ba phát hành
Cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu chấp nhận C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở đặt tại một nước thứ ba hoặc bởi một nhà xuất khẩu của Nước thành viên ACFTA đại diện cho công ty đó, với điều kiện hàng hóa đáp ứng các quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA. Hóa đơn do bên thứ ba phát hành có thể là hóa đơn của một Nước thành viên ACFTA hoặc của một nước không phải là Nước thành viên ACFTA. Số hóa đơn đầu tiên hoặc số hóa đơn của bên thứ ba được khai báo tại Ô số 10 của C/O mẫu E. Nhà xuất khẩu và người nhận hàng phải có trụ sở đặt tại các Nước thành viên ACFTA và hóa đơn bên thứ ba được đính kèm C/O mẫu E khi xuất trình cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu.”
Như vậy, trường hợp C/O mẫu E có hóa đơn bên thứ ba phải đáp ứng đầy đủ thông tin, tiêu chí theo quy định nêu trên.
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *