C.O Form D mua hàng trong KCX

Tiêu đề:C.O Form D mua hàng trong KCX
Hỏi:Chào Quý chi cục
Chúng tôi công ty TNHH Nagase VN có mua hàng của cty trong KCX, bên cty trong khu chế xuất có làm C.O form D và hóa đơn GTGT.
Chúng tôi mở tờ khai nhập khẩu với số hóa đơn theo hóa đơn GTGT 000357và có ghi chú số hóa đơn thương mại trong tờ khai là FVC1908.
Khi mở tờ khai HQ nói C.O này không hợp lệ lý do : số hóa đơn trên tờ khai khai báo không khớp với số hóa đơn trên C.O
Nhưng theo điều 86 TT 38/2015/TT-BTC thì chúng tôi khai số hóa đơn là hóa đơn GTGT, còn theo TT22/2016/TT-BCT số hóa đơn trên C.O là hóa đơn thương mại, như vậy chúng tôi đã trình hồ sơ hợp lệ.
Qua đây cho chúng tôi hỏi, C.O form D của chúng tôi xuất trình như vậy được chấp nhận không?
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ Điều 4 Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định: “Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, bao gồm các nước sau:
a) Bru-nây Đa-rút-xa-lam;
b) Vương quốc Cam-pu-chia;
c) Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;
d) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;
đ) Ma-lay-xi-a;
e) Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma;
g) Cộng hòa Phi-líp-pin;
h) Cộng hòa Xinh-ga-po;
i) Vương quốc Thái Lan;
k) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).
3. Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo khoản 2 Điều 4 Nghị định này vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định.
4. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D, theo quy định hiện hành của pháp luật.”
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Chi cục hải quan nơi mở tờ khai để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *