C/O có 2 xuất xứ

Tiêu đề:C/O có 2 xuất xứ
Hỏi:Quý cơ quan vui lòng cho hỏi: Trường hơp C/O do bên nước ngoài cung cấp có 2 hay nhiều xuất xứ, được thể hiện ở Ô số 3 của C/O (xem đính kèm), trên Ô số 6 có tách ra từng khoản mục có C/O từng nuoc vậy Cty có thể dựa vào đây để phân định xuất xứ cho từng khoản mục để hưởng ưu đãi thuế không? Chân thành cam on!
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: “g) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trong các trường hợp sau:
g.1) Hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước có thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó;”
Căn cứ Điều 13 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 13. Căn cứ kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
Cơ quan hải quan kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu căn cứ quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa; Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của Bộ Công Thương; nội dung khai của người khai hải quan, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu (kiểm tra thực tế hàng hóa áp dụng đối với hàng hóa thuộc trường hợp phải kiểm tra thực tế trong thông quan hoặc còn điều kiện kiểm tra thực tế sau khi hàng hóa đã được thông quan).”
Hiện nay, Việt Nam đã ký nhiều Hiệp định FTAs, mỗi hiệp định sẽ có quy định cụ thể về quy tắc xuất xứ; Tuy nhiên doanh nghiệp không nói rõ cụ thể C/O thuộc Hiệp định nào, do đó chúng tôi không có cơ sở để xem xét tính hợp lệ của C/O.
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.
Trân trọng./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *