Bột nguyên liệu

Tiêu đề:Bột nguyên liệu
Hỏi:Kính chào quý cơ quan, Công ty tôi hiện đang chuẩn bị mua bột collagen dạng khô (thành phần là collagen (protein khoảng 90%) được chiết xuất bằng cách thủy phân từ da cá). Số bột trên công ty tôi nhập về sẽ đóng gói để bán lại. Xin tư vấn giúp mã HS nào, thuế xuất và thủ tục nhận hàng ạ. Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời:1. Hướng dẫn phân loại hàng hóa:
Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”
Do doanh nghiệp cung cấp không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác cho mặt hàng     “mặt hàng Bột Collagen khô (thành phần là collagen (protein khoảng 90%), được chiết xuất bằng cách thủy phân từ da cá)”.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản sau để phân loại, áp mã số cho mặt hàng nêu trên:
Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Thông tư 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo;
Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan;
Chú giải chi tiết HS 2012.
Căn cứ nội dung Chương 35 “Các chất chứa albumin; các dạng tinh bột biến tính; keo; hồ; enzym”.
Căn cứ nội dung nhóm 35.04 “Pepton và các dẫn xuất của chúng; protein khác và các chất dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết và ghi ở nơi khác; bột da sống, đã hoặc chưa crôm hóa”.
Tham khảo chú giái chi tiết HS 2012 nhóm 35.04:
“Nhóm này bao gồm:
(C) Bột da sống, đã hoặc chưa crôm hóa. Bột da sống được sử dụng để xác định tannin trong nguyên liệu tannin tự nhiên và trong chiết xuất tannin thực vật. Nó gần như là collagen nguyên chất và thu được trong quá trình chế biến cẩn thận từ da sống. Chất bột có thể chứa một lượng nhỏ thêm vào là phèn crôm ( bột da sống được crôm hóa), hoặc nó có thể được thể hiện dưới dạng phèn crôm chưa được crôm hóa ngay trước khi sử dụng. Bột da sống đã được xử lý không nhầm lẫn với bụi, bột da thuộc crôm thuộc nhóm 41.15 không thích hợp để xác định tannin và ít giá trị hơn”.
      Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 14/2015/TT-BTC BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính: “ Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là cơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách quản lý hàng hóa; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan và công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan”;
Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu các văn bản nêu trên, tham khảo nội dung Thông báo kết quả phân loại số 2191/TB-TCHQ ngày 23/3/2016 và số 5230/TB-TCHQ ngày 06/6/2016 của Tổng cục Hải quan, căn cứ các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu để xác định mã số phù hợp.
3. Hướng dẫn xác định trước mã số:
Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan, làm cơ sở để khai báo chính xác mã số hàng hóa, doanh nghiệp có thể thực hiện xác định trước mã số hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn sau:
-Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ.
-Hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.
Trong trường hợp cần thiết, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp rõ.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *