Biểu Thuế XNK 2015

Tiêu đề:Biểu Thuế XNK 2015
Hỏi:Kính gửi Quý Anh Chị, Tôi có câu hỏi muốn đính chính về thông tin biểu thuế 2015. Nghe nói Cục Hải Quan tphcm cung cấp biểu thuế 2015 và sẽ tổ chức lớp tập huấn? Lớp tập huấn này là do ai tổ chức? Mong sự phản hồi sớm từ Quý Anh Chị, Xin chân thành ảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
1. Về việc cung cấp Biểu Thuế xuất khẩu nhập khẩu ưu đãi năm 2015: Đến thời điểm hiện tại, Vụ chính sách thuế – Bộ Tài chính chưa có kế hoạch in sách Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015.
2. Về việc áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015, thực hiện theo các Thông tư sau:
– Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;
– Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/14/2013 và các Thông tư sửa đổi Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính vẫn tiếp tục thực hiện từ ngày 01/01/2015 cho đến khi có Thông tư thay thế.
3. Về việc tổ chức lớp tập huấn:
Hiện nay Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chưa vẫn đang phối hợp với VCCI và ITPC để mở các lớp tập huấn, phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các Doanh nghiệp. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với các Trung tâm trên để biết kế hoạch và thời gian cụ thể.
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để quý Doanh nghiệp được biết và thực hiện,
Trân trọng./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *