BAO BÌ LUÂN CHUYỂN GIỮA 2 DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT TRONG LÃNH THỔ NƯỚC VIỆT NAM

Tiêu đề:BAO BÌ LUÂN CHUYỂN GIỮA 2 DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT TRONG LÃNH THỔ NƯỚC VIỆT NAM
Hỏi:Công ty em là doanh nghiệp chế xuất nằm trong KCX Linh Trung II có hợp đồng mua bán với 1 doanh nghiệp chế xuất khác nằm trong KCX Tân Thuận. Khi làm hợp đồng mua bán giữa 2 công ty có thỏa thuận đồng ý với phương thức giao hàng theo hình thức bao bì luân chuyển xoay vòng. Theo em được biết là việc xuất nhập khẩu hàng hóa giữa 2 doanh nghiệp ở 2 lãnh thổ khác nhau theo phương thức bao bì luân chuyển xoay vòng thì phải làm thủ tục hải quan cho việc theo dõi xuất nhập bao bì luân chuyển này (phải mở tờ khai tạm nhập tái xuất – tạm xuât tái nhập cho bao bì luân chuyển ). Xin cho em hỏi việc làm thủ tục hải quan cho bao bì luân chuyển xoay vòng có áp dụng cho việc mua bán giữa 2 doanh nghiệp chế xuất trong cùng lãnh thổ Việt Nam không? Vì hiện tại khi công ty em xuất bán hàng và lấy bao bì luân chuyển về thì chỉ thể hiện trên tờ khai xuất bên em và tờ khai nhập bên công ty khách hàng ở phần ghi chú là “BAO BÌ RỖNG SẼ TRẢ LẠI NHÀ CUNG CẤP SAU KHI NHẬN HÀNG VỚI SÔ LƯỢNG : …….PCS “, và việc thể hiện điều này trên tờ khai không được hải quan giám sát KCX Tân Thuận đồng ý cho mang bao bì ra mà phía hải quan giám sát bắt buộc doanh nghiệp phải mở thêm tờ khai cho bao bì luân chuyển và việc này thật sự gây khó khăn cho cả công ty em và công ty khách hàng khi mà mỗi lần xuất bán 1 lô hàng thì phải mở nhiều tờ khai với nhiều loại hình cho lô hàng đó. Em mong nhận được sự hướng dẫn cụ thể hoặc Cục Hải Quan TP.HCM có thể cho các doanh nghiệp chế xuất mua bán hàng hóa với nhau bằng bao bì luân chuyển xoay vòng 1 công văn cho phép không cần phải mở tờ khai cho các bao bì luân chuyển xoay vòng này khi mua bán trong cùng lãnh thổ nước Việt Nam để việc mua bán giữa các doanh nghiệp chế xuất được thuận tiện và dễ dàng hơn. Em xin cảm ơn!!
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
– Theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa mua bán giữa 2 DNCX với nhau thì doanh nghiệp có thể lựa chọn làm hoặc không làm thủ tục hải quan.
– Tuy nhiên do hàng hóa của Doanh nghiệp là “Bao bì luân chuyển xoay vòng” nên theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và phải làm thủ tục hải quan.
Để đảm bảo công tác quản lý, công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại thì Chi cục Hải quan KCX Linh Trung và KCX Tân Thuận đã hướng dẫn vào tạo điều kiện cho Doanh nghiệp thực hiện. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp và đề nghị doanh nghiệp liên hệ với các chi cục hải quan nơi làm thủ tục để tiếp tục thực hiện thủ tục. Trân trọng.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *