BẢNG MÃ HẢI QUAN CÁC CẢNG TẠI TP HCM THEO vnaccs vcis

Tiêu đề:BẢNG MÃ HẢI QUAN CÁC CẢNG TẠI TP HCM THEO vnaccs vcis
Hỏi:Gửi anh chị, Cho tô hỏi về BẢNG MÃ HẢI QUAN CÁC CẢNG TẠI TP HCM THEO VNACCS VSIP. Chi tiết cho các hàng đóng tại bãi, kho CFS, kho ngoại quan, kho bảo thuế,.. Nếu có trang web tra cứu thì vui lòng gửi link. Chân trọng cảm ơn!
Trả lời:Cục Hải quan Tp.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp tra cứu bảng mã chuẩn của Hệ thống VNACCS/VCIS trên website Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn/ChuyenMuc/VNACCS_VCIS/bangmachuan.aspx
Loại hình:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *