BẢNG KÊ LÂM SẢN HÀNG XUẤT KHẨU

Tiêu đề:BẢNG KÊ LÂM SẢN HÀNG XUẤT KHẨU
Hỏi:Chúng tôi là Cty Cổ Phần S FURNITURE Chuyên sản xuất các sản phẩm nội thất bằng gỗ phục vụ xuất khẩu. ( Chúng tôi nhập gỗ sồi về chế biến và xuất khẩu ) Chúng tôi cũng nắm rõ các quy định trong Thông tư 40/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT kiểm tra nguồn gốc lâm sản. Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu của tổ chức xuất ra gồm: hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm xuất bán lâm sản và bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại. Câu hỏi của chúng tôi là : quy trình giải quyết thông quan hàng xuất khẩu có sự khác biệt nào giữa Cục Hải Quan TP. HCM và Cục Hải Quan Bình Dương. Tại sao khi DN khai báo tại Binh Dương không cần cung cấp BẢNG KÊ LÂM SẢN HÀNG XUẤT KHẨU CÓ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM (Đối với các SP làm từ gỗ có nguồn gốc nhập khẩu ) .mà Cục Hải Quan TP. HCM lại yêu cầu cung cấp khi thông quan (Chi cục HQ KV 1,KV 4 ..VV..) Trân trọng Kính Chào
Trả lời:Ngày 04/8/2017, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc bảng kê lâm sản xuất khẩu. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:
– Theo quy định tại Điều 8 thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì: Gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ chỉ được xuất khẩu khi có hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi xuất khẩu, thương nhân kê khai hàng hoá với cơ quan Hải quan về số lượng, chủng loại và chịu trách nhiệm về nguồn gốc gỗ hợp pháp. Việc xác định hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định hiện hành của pháp luật hiện nay đang thực hiện theo Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT.
-Theo công văn 481/KL-TTPC ngày 23/9/2014 của Cục Kiểm lâm thì đối với lâm sản sau chế biến khi xuất khẩu thì ngoài bộ hồ sơ hải quan theo quy định hiện hành, doanh nghiệp cần xuất trình hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định tại Điều 17 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT.
Do đó lâm sản sau chế biến khi xuất khẩu đều phải xuất trình hồ sơ lâm sản theo Điều 17 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.
Theo trình bày của Doanh nghiệp là lô hàng xuất khẩu có nguồn gốc từ gỗ nhập khẩu thì hồ sơ lâm sản sau chế biến từ gỗ nhập khẩu gồm: hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính, kèm theo bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *