Bán thanh lý máy móc thiết bị

Tiêu đề:Bán thanh lý máy móc thiết bị
Hỏi:Bên em có một số máy móc thiết bị đã hết khấu hao cần thanh lý thì phải làm những thủ tục gì . Bên em là cty nằm trong khu chế xuất
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Doanh nghiệp chế xuất muốn thanh lý hàng máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định:
Căn cứ điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 79. Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định
1. Các hình thức thanh lý, hàng hoá thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơ thanh lý hàng hoá nhập khẩu của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
2. Nơi làm thủ tục thanh lý: Chi cục Hải quan quản lý DNCX.
3. Thủ tục thanh lý:
a) Doanh nghiệp có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, hình thức và biện pháp thanh lý, tên gọi, lượng hàng cần thanh lý, thuộc tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu số, ngày tháng năm gửi Chi cục Hải quan quản lý DNCX;
b) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu;
c) Trường hợp thanh lý theo hình thức nhượng bán, cho, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng như sau:
c.1) DNCX đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng;
c.2) Sau khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc nhượng bán, cho, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, không phải làm thủ tục hải quan.
d) Trường hợp tiêu huỷ thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư này.”
Căn cứ quy định nêu trên, Công ty có nhu cầu thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định đề nghị Công ty có công văn gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp để được xem xét.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *