Bán quần áo vào cty chế xuất

Tiêu đề:Bán quần áo vào cty chế xuất
Hỏi:Cty tôi có bán quần áo đồng phục vào cty chế xuất, vậy cty chúng tôi xuất hđ bao nhiêu %, có được xuất O% không? Nếu phải xuất hđ 10%, vậy theo thông tư nào để chúng tôi thuyết phục khách hàng cho chúng tôi xuất hđ 10%.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau: Việc xuất hóa đơn của Cty thuộc lĩnh vực thuế nội địa. Đề nghị quý Cty liên hệ Chi cục thuế địa phương để được hướng dẫn.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *