Bán phế liệu của Doanh nghiệp chế xuất

Tiêu đề:Bán phế liệu của Doanh nghiệp chế xuất
Hỏi:1. Trường hợp Doanh nghiệp chế xuất có bán các phế liệu không nằm trong danh mục hoặc không đủ điều kiện nhập khẩu của Bộ TNMT theo TT 01/2013/TT-BTNMT và không làm thủ tục hải quan thì có vi phạm không? Nếu có thì mức phạt vi phạm như thế nào?
2. Các phế liệu sau có thể bán vào nội địa không? hoặc cần bổ sung thủ tục, hồ sơ gì để được bán vào nội địa:
1. Vỏ thùng phuy đựng mực in bằng nhựa, bằng sắt sau khi dùng hết mực (mực in nhập khẩu),
2. Nhựa PP: màng ni long bảo vệ cuộn giấy được bóc ra khi đưa giấy vào sản xuất (giấy nhập khẩu)
3. Pallet gỗ gãy (Pallet đi kèm hàng khi nhập khẩu, Công ty không nhập khẩu Pallet gỗ)
4. Sáp phế liệu (Sáp nhập khẩu)
5. sắt vụn, ve chai ….
Xin cảm ơn
Trả lời:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
– Hồ sơ, thủ tục đối với phế liệu được phép nhập khẩu của Doanh nghiệp trong nước mua phế liệu từ Doanh nghiệp chế xuất (phế liệu từ Khu chế xuất xuất khẩu vào nội địa) thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu,
– Đối với phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất được phép bán vào nội địa phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *