ATA CARNET

Tiêu đề:ATA CARNET
Hỏi:Công ty chúng tôi có một vấn đề kính nhờ Quý Hải Quan tư vấn giúp đỡ như sau: sắp tới công ty sẽ làm dịch vụ nhập về các loại xe hơi để tham gia triễn lãm, ví dụ: Mercedes, Audi…sau khi triễn lãm xong sẽ xuất ngược lại cho nhà xuất khẩu. Cho hỏi với loại hình này thì hải quan VIệt Nam đã áp dụng ATA CARNET chưa hay mình phải làm hải quan tạm nhập_tái xuất? Xin cảm ơn. Trân trọng
Trả lời:Tiêu đề:  Thủ tục tạm nhập- tái xuất ô tô tham gia triển lãm
  Phúc đáp vướng mắc của Doanh nghiệp Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:
1. Thủ tục hải quan:
Căn cứ khoản 26 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 53 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm:
“ Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất:
a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;
b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: 01 bản chụp;
c) Văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm (trừ tạm nhập – tái xuất để giới thiệu sản phẩm): 01 bản chụp;
d) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính…”
2. Địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện theo Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010.
3. Thời hạn tái xuất:
a) Hàng hóa tạm nhập khẩu để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm tại Việt Nam phải được tái xuất khẩu trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm đã đăng ký với cơ quan hải quan”…
Hiện nay Tổng cục Hải quan chưa ban hành văn bản hướng dẫn để thực hiện loại hình Sổ tạm nhập tái xuất (Ata Carnet).
  Công ty có thể nghiên cứu kỹ quy định nói trên để thực hiện và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.
         Trân trọng./.
 
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *