Áp thuế suất VAT 5% cho các mặt hàng là trang thiết bị y tế

Tiêu đề:Vướng mắc áp thuế suất VAT 5% cho các mặt hàng là trang thiết bị y tế
Hỏi:Kính gửi: Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh
Chúng tôi: Công Ty TNHH TM-DV Giao Vận
Địa chỉ: 208 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0304953607
Ngày 31 tháng 12 năm 2018 Chính Phủ ban hành Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành, theo đó đã sửa đổi, bổ sung các quy định về điều khoản chuyển tiếp tại Điều 68 của Nghị định 36/2016/NĐ-CP với nội dung như sau: “Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở Y tế cấp được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ y tế khi thực hiện thủ tục thông quan. Đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu và đã có bảng phân loại là trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do tổ chức phân loại được Bộ y tế công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử được tiếp tục nhập khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ y tế khi thực hiện thủ tục thông quan”.
Theo nội dung nêu trên thì các sản phẩm như trên thì không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ y tế khi thực hiện thủ tục thông quan nữa. Thế nhưng từ khi có Nghị định này Chúng tôi lại không được Hải quan chấp nhận áp thuế suất thuế GTGT 5% đối với các mặt hàng mà trước kia phải cần văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ y tế khi thực hiện thủ tục thông quan, về vấn đề ngày phía Hải quan giải thích lý do là: “Hiện tại Bộ Tài Chính đang lấy ý kiến hướng dẫn về thuế GTGT đối với trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế sau khi nghị định 169/2018 NĐ-CP ban hành. Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn thì Công ty phải thực hiện theo các văn bản hiện có của Bộ Tài chính như: Khoản 8 điêu 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, Công văn 8159/BTC-TCT, Công văn 743/BTC-TCHQ, Công văn 13676/BTC-TCHQ, có nghĩa là Doanh nghiệp cần bổ sung văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ y tế để được áp thuế suất thuế GTGT là 5%”
Thế nhưng đến hôm nay Bộ tài chính vẫn chưa có công văn hướng dẫn, trong khi Bộ y tế lại không cấp văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế nữa vì Bộ y tế đã có công văn số 14/BYT-TB-CT ngày 02/02/2019 về vấn đề triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2018 và công văn số 4658/BYT-TB-CT ngày 12/08/2019 V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu. Do các Nghị định, Thông tư và công văn của các Bộ ngành chưa thống nhất với nhau nên trong thời gian đợi sự điều chỉnh thì các Doanh nghiệp như Chúng tôi bị chịu ảnh hưởng rất lớn Để tháo gỡ vướn mắc, khó khăn đối với các doanh nghiệp làm thủ tục thông quan mặt hàng y tế như công ty chúng tôi và các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng y tế, trong thời gian đợi hướng dẫn từ Bộ Tài Chính về vấn đề áp dụng thuế suất GTGT 5% cho mặt hàng y tế, kính mong Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh chấp thuận với đề xuất của công ty chúng tôi:
– Các mặt hàng được cấp phiếu tiếp nhận loại A và được nêu tên trong thông tư 24/2011/TT-BYT, thông tư 30/2015/TT-BYT sẽ được áp dụng thuế suất GTGT 5%.
– Các mặt hàng loại B,C,D được Bộ Y Tế cấp giấy phép, giấy xác nhận thực hiện theo thông tư 24/2011/TT-BYT (đã hết hạn) và được Bộ Y Tế cấp giấy phép thực hiện theo thông tư 30/2015/TT-BYT (hết hạn không gia hạn do đã có phiếu tiếp nhận loại A) sẽ được áp dụng thuế suất GTGT 5%.
– Các mặt hàng y tế nhập khẩu với cam kết của doanh nghiệp là chuyên dùng cho y tế, không dùng cho mục đích khác và cam kết hóa đơn xuất bán hàng cho các mặt hàng này xuất với thuế GTGT 5% sẽ được áp dụng thuế suất GTGT 5%
– Các mặt hàng y tế không được nêu tên trong Thông tư 26, Thông tư 83 và không có xác nhận của Bộ Y Tế nhưng có HS CODE được qui định trong biểu thuế GTGT 2019 thì sẽ được áp dụng thuế GTGT 5%. Ví dụ như: hàng y tế được áp vào HS CODE: 9018, 3005, 3006… được qui định trong biểu thuế là VAT5%.
Kính mong Cục Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh xem xét hướng dẫn hướng giải quyết để Chúng tôi thực hiện đúng qui định của pháp luật về thuế GTGT. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng kính chào.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Trường hợp vướng mắc và kiến nghi của Cty, Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan tại các công văn số 2273/HQHCM-TXNK ngày 21/8/2018,    2340/HQHCM-TXNK ngày 28/8/2018, 3105/HQHCM-TXNK ngày 30/10/2018, 252/HQHCM-TXNK ngày 25/1/2019, 393/HQHCM-TXNK ngày 25/2/2019, 1054/HQHCM-TXNK ngày 19/4/2019, công văn số: 2435/HQHCM-TXNK ngày 19/8/2019. Tuy nhiên đến nay, Tổng cục Hải quan chưa có văn bản trả lời cụ thể đối với các vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Minh tại các văn bản trên.
Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến để sửa đổi Thông tư 83/2014/TT-BTC, trong đó có sửa đổi nội dung hướng dẫn liên quan đến thuế suất thuế GTGT đối với dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế hiện đang vướng mắc.
Trong thời gian Bộ Tài chính chưa  han hành văn bản hướng dẫn, Chi cục thực hiện theo các văn bản quy định của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ y tế: Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015, công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/01/2017, công văn số 13676/BTC-TCHQ ngày 07/11/2018 của Bộ Tài chính gửi Bộ Y tế, công văn số 3985/TCHQ-TXNK ngày 17/6/2019 của Tổng cục Hải quan.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *