Áp giá thuế nhập khẩu

Tiêu đề:Áp giá thuế nhập khẩu
Hỏi:Khách hàng của công ty chúng tôi gửi hàng mẫu là sợi để dệt vải bằng DHL về Việt Nam và công ty không thanh toán. Khi nhân viên làm dịch vụ khai báo hải quan thì viên chức hải quan yêu cầu tăng giá trị nhập khẩu để nộp thuế. Khi công ty yêu cầu cung cấp văn bản yều cầu và các cơ sở pháp lý về việc yêu cầu thì viên chức hải quan không đồng ý. Vậy, xin trả lời cho chúng tôi biết nhập khẩu sợi dệt vải có phải áp giá sàn tối thiểu hay không. Việc viên chức hải quan không cho doanh nghiệp thông quan và cũng không có văn bản trả lời yêu cầu của doanh nghiệp để có cơ sở làm việc với khách hàng là đúng hay sai. Cám ơn
Trả lời:Do không có hồ sơ cụ thể nên Cục Hải quan TP.HCM chỉ trả lời Doanh nghiệp như sau:
– Hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50.000 đồng Việt Nam hoặc đã được xử lý để không thể được mua bán hoặc sử dụng, chỉ để làm mẫu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 27 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
– Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc không có hóa đơn thương mại được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Cục Hải quan TP.HCM trả lời để Quý Doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *