Áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ có C/O form D

Tiêu đề:Về việc áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa XNK tại chỗ có C/O form D
Hỏi:Căn cứ công văn số 1744/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2011 của Tổng cục Hải quan về C/O mẫu D cấp cho hàng XNK tại chỗ:
“1. Theo thông báo tại công văn số 2497/TCHQ-TXNK ngày 23/3/2011, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện cấp C/O cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ khi có đề nghị của doanh nghiệp kể từ thời điểm trước đây cho đến khi có quy định khác. Do vậy, đề nghị các đơn vị thực hiện kiểm tra và xem xét cho hưởng ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ có C/O do các tổ chức được Bộ Công Thương ủy quyền cấp, theo quy định hiện đang áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O được cấp bởi các nước thành viên Hiệp định thương mại tự do”.
Theo nội dung nêu trên thì chúng tôi hiểu rằng hàng hóa XNK tại chỗ nếu có C/O form D vẫn được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt cho đến khi có quy định khác Tiếp theo, ngày 01/09/2016 Chính Phủ có ban hành nghị định 129/2016/NĐ-CP.
Căn cứ khoản Điều 4 Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định: “Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hàng hoá nhập khẩu được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ điều kiện sau: Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này; Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN, bao gồm các nước sau: …k) Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hàng hoá từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước)” Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu, quy định tại khoản 2 điều này vào Việt Nam; Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D do Bộ Công thương quy định.
Ngoài ra, tham khảo công văn số 47/GSQL-GQ4 ngày 11/1/2017 của Tổng Cục Hải quan về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu tại chỗ: “Tại Điều 4 Nghị định 129/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định các điều kiện áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Theo đó, điều kiện để hàng nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN, cụ thể là từ nước “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hàng hoá từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước)” được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.”
Như vậy, kể từ ngày 01/09/2016 (ngày hiệu lực của Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ), điều kiện về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Theo đó, thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu tại chỗ, chỉ áp dụng cho trường hợp hàng hoá từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước, không có quy định áp dụng cho trường hợp nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài. Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày Nghị định số 129/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (01/09/2017), thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số công văn số 1744/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2011 của Tổng cục Hải quan về C/O mẫu D cấp cho hàng XNK tại chỗ. Kể từ ngày 22/12/2015 đến ngày 21/07/2017, công ty chúng tôi có nhập khẩu 58 lô hàng với loại hình XNK tại chỗ và có C/O form D. Trong quá trình nhập khẩu, do không cập nhật thông tin thay đổi của Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 nên phía Hải quan đã cho hưởng thuế ưu đãi đặc biệt như bình thường.
Như vậy, trong trường hợp này chúng tôi có một số thắc mắc như sau: Công ty chúng tôi có phải khai bổ sung lại thuế cho các tờ khai đã nhập khẩu không? Nếu phải khai bổ sung thì công ty chúng tôi chỉ phải khai bổ sung đối với các tờ khai phát sinh kể từ sau ngày 01/09/2016 (ngày hiệu lực của Nghị định số 129/2016/NĐ-CP) hay phải khai bổ sung cho cả 58 tờ khai.
Trả lời:Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được câu hỏi của Doanh nghiệp thông qua Hệ thống hỏi đáp trực tuyến về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá XNK tại chỗ. Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Theo đó, chỉ có hàng hoá từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước mới được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
Do đó, hàng hoá nhập khẩu tại chỗ không phải từ khu phi thuế quan vào nội địa không đủ điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.
Đối với trường hợp hàng hoá nhập khẩu tại chỗ không phải từ khu phi thuế quan vào nội địa đã được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, hiện Cục HQ TP. HCM đang báo cáo Tổng cục Hải quan chỉ đạo thực hiện.
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Doanh nghiệp biết.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *