Ấn định ngày xuất hóa đơn bán hàng cho hàng làm thủ tục hải quan

Tiêu đề:Ấn định ngày xuất hóa đơn bán hàng cho hàng làm thủ tục hải quan
Hỏi:Công Ty Sato Shoji là công ty thương mại tại nội địa đang giao dịch nhập 1 lô hàng từ DNCX trong KCX Tân Thuận. Khi DN trong KCX làm thủ tục xuất hàng cho Cty Sato Shoji và khi DNCX xuất hóa đơn bán hàng thì ngày ấn định xuất hóa đơn là ngày hoàn thành thủ tục hải quan trên tờ khai vậy có đúng không? Việc ấn định ngày xuất hóa đơn có thể ấn định trước hoặc bằng ngày mở tờ khai được không? Rất mong nhận được phản hồi sớm. Xin Chân thành cảm ơn.
Trả lời:Cục Hải quan TP.HCM trả lời như sau:
Các quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất hóa đơn vào thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan trên tờ khai xuất khẩu.
Quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính áp dụng đối với trường hợp khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế địa phương.
Trường hợp doanh nghiệp gặp vướng mắc đối với hóa đơn thương mại theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được giải quyết.
Vướng mắc nêu trên của công ty TNHH Sato-Shoji Việt Nam đã được Cục Hải quan TP.HCM trả lời tại công văn số 4453/HQHCM-TXNK ngày 10/12/2014, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu để thực hiện.
Loại hình:Thuế xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *