1 lô hàng có nhiều số Invoice khác nhau

Tiêu đề:Trường hợp 1 lô hàng có nhiều số Invoice khác nhau.
Hỏi:Chào anh/ chị Hải Quan Tp. Hồ Chí Minh.
Em có 1 lô hàng nhập từ China về. Lô hàng này có 2 loại hàng khác nhau nên phía nhà xuất khẩu phải tách ra làm 2 invoice cho lô hàng. Ví Dụ: T00-123455 & T00-123456
Vậy nên cho em hỏi với 2 số Invoice liên tiếp như vậy thì em có thể xin 2 C/O cho cùng 1 lô hàng này không? Hay bắt buộc phải gộp chung thành 1 số invoice cho 1 lô hàng.
Mong nhận được sự hướng dẫn từ anh/ chị ạ. Em cám ơn nhiều.
Trả lời:Vướng mắc của Quý công ty, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến trao đổi như sau:
Căn cứ khoản 4, Điều 3 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa quy định: “4. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.”
Hiện nay có nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã tham gia. Tương ứng với mỗi Hiệp định có 01 mẫu C/O cụ thể; Phần khai báo C/O được hướng dẫn tại phần Overleaf Notes và các văn bản liên quan của nước xuất khẩu.
Như vậy Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng nhập khẩu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp, do đó đề nghị công ty liên hệ với đối tác nước ngoài để thực hiện theo quy định về nước C/O của nước xuất khẩu.
Trân trọng./.
Loại hình:Giám sát quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *