NỘI DUNG TRẢ LỜI

Tiêu đề:

Thủ tục xuất khẩu hóa chất

Kính chào Cục Hải quan TPHCM, Công ty tôi muốn hỏi như sau: Công ty tôi muốn xuất khẩu hóa chất Polycarboxylic acid có mã 29171900, tôi xem thao khảm thì thấy nằm ở PHỤ LỤC V - DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI KHAI BÁO theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP. Vậy, Công ty tôi nếu xuất khẩu thì có phải xin giấy phép chuyên ngành không hay chỉ khai báo thông thường?

Căn cứ Nghị định 26/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP của chính phủ thì: “Điều 18a. Xác nhận Phiếu an toàn hóa chất đối với hóa chất xuất khẩu
Tổ chức, cá nhân trước khi xuất khẩu hóa chất phải ghi đầy đủ thông tin của hóa chất theo yêu cầu trong Phiếu an toàn hóa chất và phải được Bộ Công thương đánh giá, xác nhận vào Phiếu an toàn hóa chất.”

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu văn bản nêu trên để thực hiện

Loại hình:
Giám sát quản lý
Ngày trả lời:
14/09/2017
Lượt bình chọn:
0
Tên công ty: Công ty TNHH Quốc Tế VNK Hà Nội - Chí Nhánh tại TPHCM
Mã số thuế: 0105397634-002
Tên người hỏi: Nguyễn Hoàng Tuấn Anh
Email: Tuananhlaw2016@gmail.com
Số điện thoại: 0974764054
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 2 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận I
Điện thoại: 84-8-3829 1422 - Fax: 84-8-3829 0912
Email: webmasterhcm@customs.gov.vn
Bản quyền @ 2008 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh